Обхват на проекта

Този шаблон за обхват на проект включва инструкции какво да включите в документа за обхват на проекта, както и съвети как да използвате Word. Част от набора бизнес модели "Синьо", този шаблон има съответстващ му шаблон за предлагане на услуги, фактура и други професионални шаблони, които да дадат предимство на документите ви.

Word

Изтегляне
Обхват на проекта