Общи бележки

Започнете да си водите бележки веднага с този прост и достъпен шаблон. Форматирането вече е направено за елементи от списък с водещи символи или номериране.

Word

Общи бележки

Още шаблони като този

Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word
Служебна паметна бележка (червена) Word
Презентация с раирана черна рамка (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект