Опис на дома

Използвайте този шаблон, за да проследявате всички неща в дома си по стая и стойност. Той също ви дава информация за застрахователната ви компания и агент.

Excel

Изтегляне
Опис на дома