Основна титулна страница за факс

Нужен ви е шаблон за титулна страница за факс? Използвайте този шаблон, за да изпратите на получателите съответните подробни данни за входящи факсове.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Основна титулна страница за факс