Основна фактура с единична цена

Персонализирайте този прост шаблон за фактура за вашата фирма. Той автоматично ще изчисли сумите по редовете въз основа на количеството и единичната цена, както и обща сума.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Основна фактура с единична цена