Отчет в стил APA (6-то издание)

Трябва да създадете срочна писмена работа за изследване в APA стил? Използвайте този предварително форматиран шаблон, за да създадете APA съвместим отчет или теза. Включва конкретни инструкции и форматиране на базата на указанията от APA 6-то издание.

Word

Отчет в стил APA (6-то издание)

Още шаблони като този

Титулна страница за факс в получер шрифт Word
Титулна страница за бизнес факс (Червено и черно) Word
Служебна паметна бележка (червена) Word
Презентация с раирана черна рамка (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект