Отчет в стил APA (6-то издание)

Трябва да създадете срочна писмена работа за изследване в APA стил? Използвайте този предварително форматиран шаблон, за да създадете APA съвместим отчет или теза. Включва конкретни инструкции и форматиране на базата на указанията от APA 6-то издание.

Word

Изтегляне
Отчет в стил APA (6-то издание)