Отчет за изпълнение на проект

Използвайте този шаблон за отчитане на състоянието на високо ниво на различни проекти. Използва таблица и условно форматиране за лесно персонализиране.

Excel

Изтегляне
Отчет за изпълнение на проект