Отчет за паричните потоци

Анализирайте или покажете паричния поток за вашата фирма за изминалите 12 месеца чрез този шаблон. Блещукащи линии, условно форматиране и отчетлив дизайн правят този отчет едновременно полезен и внушителен.

Excel

Изтегляне
Отчет за паричните потоци