Отчет за печалбите и загубите

Използвайте този шаблон, за да създадете подробен отчет за печалбите и загубите за вашата фирма. Той автоматично изчислява промяната в проценти спрямо предишния период и бюджета. Условното форматиране дава визуални подсказки за проблемните области.

Excel

Изтегляне
Отчет за печалбите и загубите