Отчет за продажбите за тримесечие

Този прост, но елегантен шаблон ви позволява да проследявате продажбите по тримесечия за всичките си продукти. Добавете продукти към таблицата, въведете продажби по тримесечие и изберете колко от тях искате да проследите на стълбовидната диаграма. Лесно и полезно.

Excel

Изтегляне
Отчет за продажбите за тримесечие