Отчет за прочетена книга

Учащите могат да използват този отчет за прочетена книга, за да отбележат основни пунктове в роман, да резюмират сюжета и да анализират героите и ситуациите.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Отчет за прочетена книга