Отчет за състоянието на проект

Използвайте този предварително форматиран шаблон за отчет за състоянието на проект, за да информирате основните заинтересовани лица относно напредъка.­ Този шаблон си подхожда с другите в набора модели "Класика", но може лесно да бъде персонализиран, като използвате вградените теми и стилове.

Word

Отчет за състоянието на проект

Още шаблони като този

Годишен отчет Word
Фактура (класика) Word
Визитки (модел "Класика") Word
Бланка (модел "Класика") Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект