Отчет на обучавания

Използвайте този шаблон за отчет, за да придадете на документите си завършен вид. Сменете лесно заглавната снимка с друга или вмъкнете една от останалите вградени опции за титулна страница. Приложете вградените стилове за професионален изглед.

Word

Отчет на обучавания

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Математическа презентация с числото пи (за широк екран) PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект