Отчет на обучавания

Използвайте този шаблон за отчет, за да придадете на документите си завършен вид. Сменете лесно заглавната снимка с друга или вмъкнете една от останалите вградени опции за титулна страница. Приложете вградените стилове за професионален изглед.

Word

Изтегляне
Отчет на обучавания