Отчет на учащия

С този предварително форматиран шаблон писането на отчета ви става лесно. Ние сме задали стилове за заглавия, цитати, номерирани списъци и списъци с водещи символи, така че можете да се съсредоточите върху писането на едно чудесно съчинение.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Отчет на учащия