Паметна бележка

Използвайте този шаблон за паметна бележка, за да споделяте актуализации и важна информация с членовете на училище или клуб.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Паметна бележка