Панели със снимки под мотото "Екология"

Една презентация под мотото "Да опазим околната среда" с този шаблон на тема "екология" в широкоекранен формат (16X9). Пейзажни снимки с небе, вода и трева напомнят на аудиторията за темите на проекта. Учители, може да имате предвид този шаблон за някои курсове на научна тематика.

PowerPoint

Панели със снимки под мотото "Екология"

Още шаблони като този

Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
Презентация за живота сред природата (за широк екран) PowerPoint
Презентация с природни мотиви с шарка на дърво (за широк екран) PowerPoint
Презентация със синя лента със снимка на планински изгрев (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект