Панели със снимки под мотото "Екология"

Една презентация под мотото "Да опазим околната среда" с този шаблон на тема "екология" в широкоекранен формат (16X9). Пейзажни снимки с небе, вода и трева напомнят на аудиторията за темите на проекта. Учители, може да имате предвид този шаблон за някои курсове на научна тематика.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Панели със снимки под мотото "Екология"