Плакат с напомняне за изключване на мобилните телефони

Напомнете на хората да изключат мобилните си телефони с този удобен плакат.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Плакат с напомняне за изключване на мобилните телефони