Планиране на проекти с диаграма на Гант

Използвайте този инструмент за планиране на проекти, за да следите проекта си по отделните дейности чрез модела на диаграма на Гант. Можете лесно да виждате кога всяка дейност протича според плана.

Excel

Изтегляне
Планиране на проекти с диаграма на Гант