Планиране на уроците по дни

Организирайте мислите си за всеки час, като използвате документа за планиране на уроците по дни. Прост формат, който е полезен за учителите по всички дисциплини.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Планиране на уроците по дни