Планиране на уроците по дни

Учителите могат да планират своя учебен план чрез този традиционен шаблон за ежедневно планиране на уроците в черно и бяло.

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Планиране на уроците по дни