Планировчик на идеи

Можете да планирате проекта си от началото до края с този шаблон, като изредите стъпките, които трябва да предприемете, различните възложени задачи на членовете на екипа, състоянието на задачите и ресурсите за проекта.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Планировчик на идеи