Плик (модел в червено)

Използвайте този шаблон за стандартен плик номер 10, за да завършите своите професионални бизнес документи. За да намерите допълнителни шаблони в набора модели в червено, щракнете върху връзката "Вж. също" по-горе.

Word

Плик (модел в червено)

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект