Плик (модел в червено)

Използвайте този шаблон за стандартен плик номер 10, за да завършите своите професионални бизнес документи. За да намерите допълнителни шаблони в набора модели в червено, щракнете върху връзката "Вж. също" по-горе.

Word

Изтегляне
Плик (модел в червено)