Представяне на бизнес план (дизайн "Йонно зелено", широк екран)

Искате да впечатлите инвеститорите с идеята си за нов бизнес? Този шаблон за план подчертава основните неща, които ще искат да научат: идея, кратка информация за пазара, възможности, конкуренция, цели, екип, необходими ресурси, финансов план, риск и ползи. Дизайнът на фона използва темата "Йонно зелено" с бял текст. Широкоекранен формат (16x9).

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Представяне на бизнес план (дизайн "Йонно зелено", широк екран)