Представяне на проект за бизнес план (за широк екран)

Ако искате управляващото тяло и акционерите да подкрепят вашия бизнес проект, ще ви трябва добре изработен план за проекта. Този достъпен шаблон съдържа слайдове за описание на проекта, обхват, цели, крайни резултати, фактори за успеха, информация за изпълнението, мерки за производителността и управление на риска. Той използва модел със сини ленти със снимка на планински изгрев и е създаден в широкоекранен (16:9) формат.

PowerPoint

Представяне на проект за бизнес план (за широк екран)

Още шаблони като този

Презентация за метална рамка на сграда (широк екран) PowerPoint
Маркетингова презентация със стъклен куб (за широк екран) PowerPoint
Презентация със синя лента със снимка на планински изгрев (широк екран) PowerPoint
Контрастна бизнес презентация (широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект