Представяне на проект за бизнес план (за широк екран)

Ако искате управляващото тяло и акционерите да подкрепят вашия бизнес проект, ще ви трябва добре изработен план за проекта. Този достъпен шаблон съдържа слайдове за описание на проекта, обхват, цели, крайни резултати, фактори за успеха, информация за изпълнението, мерки за производителността и управление на риска. Той използва модел със сини ленти със снимка на планински изгрев и е създаден в широкоекранен (16:9) формат.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Представяне на проект за бизнес план (за широк екран)