Презентация в земни тонове (за широк екран)

Земните тонове в зелено, оранжево и светлокафяво на хартиена текстура са подходящи за презентации за екологията, опазването на природата, макар че този шаблон може да свърши работа и други случай, включително свързани с бизнеса. Този шаблон предлага множество оформления на слайд, включително заглавни слайдове, номерирани списъци, списък с графики SmartArt, снимка с надписи, примерна диаграма и празен слайд – всичко това в широкоекранен формат (16x9).

PowerPoint

Презентация в земни тонове (за широк екран)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект