Презентация за работата на екип

Това е шаблон на Microsoft Office.

PowerPoint

Презентация за работата на екип

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект