Презентация със синьозелени ленти (широк екран)

Дизайнът на тази презентация се отличава с широки синьозелени ленти на заглавния слайд и тясна синьозелена лента, акцентираща долната част на слайдовете на съдържанието. Белият текст контрастира на тъмносив фон, за да съсредоточи вниманието към материала в този широкоекранен шаблон (16X9). Този дизайн е гъвкав и е подходящ за всяка публика.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Презентация със синьозелени ленти (широк екран)