Презентация с жълти ленти (широк екран)

Тази презентация има широка жълта лента на заглавния слайд и тясна жълта лента, подчертаваща долната част на слайдовете със съдържание. Черният текст на жълт фон фокусира вниманието върху материала ви в този широкоекранен (16x9) шаблон. Дизайнът е подходящ за всеки тип аудитория.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Презентация с жълти ленти (широк екран)