Презентация с модел на прозрачна зелена граница (широк екран)

Този шаблон огражда вашето съдържание с граница, която се състои от плътна зелена линия, припокрита с прозрачна зелена лента. Бледозеленият фон на слайда е лек и ефирен. Оформленията в слайда включват примерна диаграма, таблица и SmartArt графика на процес, която също е в меки зелени цветове.

PowerPoint

Изтегляне
Презентация с модел на прозрачна зелена граница (широк екран)