Презентация с океанска картина (широк екран)

Гмурнете се в този акварел с океан и пясъчен плаж, който събужда спомените от любима морска ваканция. Този шаблон предлага множество оформления на слайд, включително заглавни слайдове, номерирани списъци, примерна диаграма, графики SmartArt и празен слайд – всичко това в широкоекранен формат (16x9).

PowerPoint

Презентация с океанска картина (широк екран)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект