Презентация с фон "акварел" (широк екран)

Фонът на този достъпен шаблон има хартиена текстура и размиване на цветовете като в акварелна картина. Вътре ще намерите разнообразни оформления – изберете това, което е най-подходящо за вашата презентация.

PowerPoint

Презентация с фон "акварел" (широк екран)

Още шаблони като този

Математическа презентация с числото пи (за широк екран) PowerPoint
Групова презентация на проект (теми "Метрополитен", за широк екран) PowerPoint
Образователна презентация на черна дъска (широк екран) PowerPoint
Лабораторни науки PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект