Презентация с фон "акварел" (широк екран)

Фонът на този достъпен шаблон има хартиена текстура и размиване на цветовете като в акварелна картина. Вътре ще намерите разнообразни оформления – изберете това, което е най-подходящо за вашата презентация.

PowerPoint, PowerPoint Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Презентация с фон "акварел" (широк екран)