Презентация, чийто фон е скица на бизнес град (широк екран)

Вашата аудитория вижда отвисоко илюстриран измислен град в тази достъпна презентация. Тъмнокафявата скица на зелен фон пасва за редица теми, някои от които са бизнес, инженерство, архитектура, планиране и недвижими имоти. Примерна диаграма, таблица и графика SmartArt вече са включени в модела за широк екран (16 X 9).

PowerPoint

Изтегляне
Презентация, чийто фон е скица на бизнес град (широк екран)