Проследяване на дейности

Регистрирайте времетраенето и изгорените калории при различни видове дейност, като използвате тоя шаблон за проследяване.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Проследяване на дейности