Проследяване на задължения на клуба

Проследете задълженията за своя клуб, като запишете кога всеки член се е присъединил, както и плащанията на членовете. Шаблонът ще изчисли кога плащането на даден член е просрочено.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Проследяване на задължения на клуба