Проследяване на задължения на клуба

Проследете задълженията за своя клуб, като запишете кога всеки член се е присъединил, както и плащанията на членовете. Шаблонът ще изчисли кога плащането на даден член е просрочено.

Excel

Проследяване на задължения на клуба

Още шаблони като този

Следене на продажби на билети Excel
Планировчик на идеи (задачи) Excel
Планировчик на идеи Excel
Планировчик за пътувания Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект