Проследяване на обучението на служителите

Работодателите ще открият, че този шаблон е полезен за проследяването на обучението на служителите им. Въведете курсовете и имената на служителите и след това използвайте дневника за обучението, за да сте в течение кой е посещавал, преминал успешно или се е провалил на определени курсове. Сегментаторите на таблицата улесняват раздробяването на информацията.

Excel

Проследяване на обучението на служителите

Още шаблони като този

Календар за планиране на уроци Word
Общ преглед на учебен курс PowerPoint
Синя презентация с купчини книги (широк екран) PowerPoint
Математическа презентация с числото пи (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект