Проследяване на онлайн продажби

Независимо дали продавате само някои неща, или започвате бизнес, лесно можете да следите продажбите и печалбите с този шаблон за проследяване на онлайн продажбите.

Excel

Изтегляне
Проследяване на онлайн продажби