Проследяване на проекти

Ръководител на малка фирма може да използва този достъпен шаблон, за да следи напредъка по проекти по категория и служител, на който е възложен. Маркирането с флаг на определен процент "над/под" е лесно с вградения калкулатор, като се базира на условно форматиране и въведените данни от потребителя.

Excel

Изтегляне
Проследяване на проекти