Проследяване на проекти

Ръководител на малка фирма може да използва този достъпен шаблон, за да следи напредъка по проекти по категория и служител, на който е възложен. Маркирането с флаг на определен процент "над/под" е лесно с вградения калкулатор, като се базира на условно форматиране и въведените данни от потребителя.

Excel

Проследяване на проекти

Още шаблони като този

SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint
Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран PowerPoint
Презентация за метална рамка на сграда (широк екран) PowerPoint
Йерархия в организационна диаграма (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект