Проследяване на работни поръчки

Отваряйте нови работни поръчки и ги проследявайте до тяхното приключване с този лесен за използване шаблон на Excel. Той използва таблица и условно форматиране, за да ви помогне.

Excel

Изтегляне
Проследяване на работни поръчки