Проследяване на фактури за продажби

Този шаблон е нещо повече от обикновена фактура. Всъщност той е разработен с цел поддържане хронология на клиенти, фактури и данни от фактурите, за да можете да съхранявате множество фактури, без да създавате безброй файлове. Можете също да използвате проследяването на фактури за анализ на вече фактурираните данни.

Excel

Изтегляне
Проследяване на фактури за продажби