Прост бюджет на разходите

Шаблонът за прост бюджет на разходите ви позволява да сравнявате предвидените в бюджета и действителните разходи. Персонализирайте с добавяне или изтриване на редове/колони в таблиците или с промяна на заглавките. Стълбовете с данни и стълбовидните диаграми улесняват визуализирането на вашите данни.

Excel

Изтегляне
Прост бюджет на разходите