Прост бюджет на разходите

Шаблонът за прост бюджет на разходите ви позволява да сравнявате предвидените в бюджета и действителните разходи. Персонализирайте с добавяне или изтриване на редове/колони в таблиците или с промяна на заглавките. Стълбовете с данни и стълбовидните диаграми улесняват визуализирането на вашите данни.

Excel

Прост бюджет на разходите

Още шаблони като този

Дневен работен график Excel
Годишен отчет Word
Презентация в земни тонове (за широк екран) PowerPoint
SmartArt (светло/тъмносиньо) фазиран процес, широк екран PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект