Прост бюджет на разходите

Шаблонът за прост бюджет на разходите ви позволява да сравнявате предвидените в бюджета и действителните разходи. Персонализирайте с добавяне или изтриване на редове/колони в таблиците или с промяна на заглавките. Стълбовете с данни и стълбовидните диаграми улесняват визуализирането на вашите данни.

Excel

Прост бюджет на разходите

Още шаблони като този

Месечен бюджет на семейството Excel
Проследяване на лични средства Excel
Стандартен семеен бюджет Excel
Бюджет за тенденции в разходите Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект