Прост отчет за лични парични потоци

Този прост шаблон за лични парични потоци позволява на потребителите да следят къде отиват парите им с диаграми и дневни, месечни и годишни категории. Дава ви възможност да контролирате управлението на вашите парични средства.

Excel

Изтегляне
Прост отчет за лични парични потоци