Прост отчет за лични парични потоци

Този прост шаблон за лични парични потоци позволява на потребителите да следят къде отиват парите им с диаграми и дневни, месечни и годишни категории. Дава ви възможност да контролирате управлението на вашите парични средства.

Excel

Прост отчет за лични парични потоци

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект