Прост списък на предстоящите задачи

В този прост списък на предстоящите задачи се използва таблица и условно форматиране. Добавете ред за нова задача, поставете приоритет, дати и бележки. След като зададете ниво на завършване на 100%, Excel автоматично отбелязва елемента като готов.

Excel

Изтегляне
Прост списък на предстоящите задачи