Протокол от събрание (оранжев модел)

Организирайте времето си, като използвате този документ за протокол от събрание. Протоколчиците ще оценят простото форматиране. Отговаря на документа за дневен ред за бизнес събрание (модел в оранжево).

Word

Протокол от събрание (оранжев модел)

Още шаблони като този

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект