Протокол от събрание (оранжев модел)

Организирайте времето си, като използвате този документ за протокол от събрание. Протоколчиците ще оценят простото форматиране. Отговаря на документа за дневен ред за бизнес събрание (модел в оранжево).

Word

Протокол от събрание (оранжев модел)

Още шаблони като този

Класически протокол от събрание Word
Протокол от събрание Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект