Протокол от събрание (оранжев модел)

Организирайте времето си, като използвате този документ за протокол от събрание. Протоколчиците ще оценят простото форматиране. Отговаря на документа за дневен ред за бизнес събрание (модел в оранжево).

Word, Word Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Протокол от събрание (оранжев модел)