Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран

Изобразете всяка стъпка или фаза в един процес с изображения и заглавия в тази SmartArt диаграма. (Широк екран, формат 16x9)

PowerPoint

Процес на акцентиране на картини по възходящ ред (многоцветно върху сиво), широк екран

Още шаблони като този

Родословно дърво PowerPoint
Йерархия в организационна диаграма (за широк екран) PowerPoint

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект