Работа в стил APA

Пишете изследователска или курсова работа? Използвайте този шаблон за отчет в стил APA, за да започнете със стилове, които са форматирани да съответстват на ръководните указания на APA, и примерно съдържание, което да покаже как всичко това върви заедно. Това е достъпен шаблон.

Word

Работа в стил APA

Още шаблони като този

Отчет в стил APA (6-то издание) Word
Доклад от проучване в MLA стил Word
Ученически доклад с титулна страница Word
Управление на курсовете в учебното заведение Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект