Работа в стил MLA

Вашата изследователска или курсова работа изисква ли MLA формат? Използвайте този достъпен шаблон, който да ви помогне да следвате точните указания. Включва стилове, форматирани да съответстват на указанията, и пояснителен текст за MLA, което да ви помогне за лесно създаване на вашия отчет.

Word

Работа в стил MLA

Още шаблони като този

Отчет в стил APA (6-то издание) Word
Доклад от проучване в MLA стил Word
Ученически доклад с титулна страница Word
Управление на курсовете в учебното заведение Excel

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект