Работа в стил MLA

Вашата изследователска или курсова работа изисква ли MLA формат? Използвайте този достъпен шаблон, който да ви помогне да следвате точните указания. Включва стилове, форматирани да съответстват на указанията, и пояснителен текст за MLA, което да ви помогне за лесно създаване на вашия отчет.

Word

Работа в стил MLA

Още шаблони като този

Доклад от проучване в MLA стил Word
Отчет в стил APA (6-то издание) Word
Работа в стил APA Word
Модерен документ Word

Хиляди шаблони, за да започнете бързо своя проект