Работен лист за мозъчна атака

Бъдете креативни! Използвайте този шаблон, за да запишете своите идеи, да обърнете внимание на мненията "за" и "против" и да решите коя е най-добрата идея.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Работен лист за мозъчна атака