Рамка на кратко есе

Създайте рамка за есе от пет абзаца с помощта на този шаблон, с раздели за въведение, три основни пункта и заключение.

Word

Изтегляне
Рамка на кратко есе