Регистър за пропътувано разстояние/гориво с диаграма

Този шаблон ще ви помогне да следите пропътуваното разстояние, консумацията на гориво и разходите за вашето пътуване. Използвайте го за себе си или за командировъчни цели. Страхотният стил подобрява нещата.

Excel

Изтегляне
Регистър за пропътувано разстояние/гориво с диаграма