Регистър за пропътувано разстояние/гориво

Можете да следите пропътуваното разстояние и разходите за гориво и ще видите как този шаблон ще изчисли средната цена за литър, километрите за литър и разходите за километър. Искате да разберете колко ще струва следващото ви пътуване? Въведете километрите в жълтото поле и разходите ви ще бъдат изчислени автоматично.

Excel, Excel Online

Изтегляне Редактиране в браузъра
Регистър за пропътувано разстояние/гориво